Fyn Jernbane VANDRETUR

NATURSTIEN FRA RINGE TIL KORINTH

16 km

NATURSTIEN FRA RINGE TIL KORINTH

LIGE UD AD DET NEDLAGTE JERNBANESPOR

Der er noget meditativt ved at futte ud ad et tidligere jernbanespor. Kilometer efter kilometer, uden tanke på om man kan finde vej, følge ruteskilte eller kort. Der er ingen fare for at havne på et sidespor.

 • Ikke dreje til højre, ikke dreje til venstre.
 • Det er så let at gå lige frem ‘efter næsen’
 • Fut-fut og et pift i fløjten, så er der afgang!

  Rigtig gode fornøjelse
  Mange vandrehilsner fra Anne Sofie – Odenseguidepaaeventyr.dk

Naturstien er anlagt på det nedlagte jernbanetracé mellem Ringe og Korinth.

 • Fra Korinth er der flere muligheder for turens videre forløb.
  (se senere)

RINGE-FAABORGBANEN BLEV TIL NATURSTI OG VETERANBANE

I anden halvdel af 1800-tallet blev der bygget et omfattende net af jernbaner i Danmark. Det kørte på skinner når lokomotiverne futtede afsted med passagerer og gods.

Hovedlinien, der krydser Fyn fra bælt til bælt, blev indviet i 1865 og snart efter blev succesen fulgt op af en masse lokalbaner.

Tag også med på vores eventyrlige “skinnecykeltur på “Assensbanen

16 km på mindre end 2 minutter

Flere fynske byer blev forbundet til resten af verden med spor af jern.
Der gik tog mellem alle de 8 købstader: Odense, Nyborg, Svendborg, Faaborg, Assens, Middelfart, Bogense og Kerteminde.
Ringe-Faaborgbanen blev indviet i 1882.

Togeventyret varede frem til 1960’erne hvor lokalbanerne én efter én blev nedlagt. I dag er kun Odense-Svendborgbanen i drift.

Af de øvrige baner, er der kun minderne tilbage. Og dog….

Flere af de nedlagte baner er delvist bevarede og kan stadig spores i de dejlige fynske landskaber.

RINGE TIL KORINTH

Naturstien blev indviet i 2012 på det nedlagte Faaborgtracé mellem Ringe og Korinth.

 • Stien er en kombineret cykel og ridesti og man kan gå, cykle, ride, stå på rulleskøjter o.lign (knallerter er ikke tilladt)
 • Flere af de gamle skilte og spor findes stadig på strækningen.
 • Ruten egner sig perfekt til én-dagstur, enten på cykel eller på gåben.

KORINTH TIL FAABORG

Mellem Korinth til Faaborg, er skinnerne bevarede og drives i dag som veterantogsbane mellem Korinth og Faaborg

AFGANG FRA RINGE MED KURS MOD KORINTH

Naturstien starter 100 meter fra Ringe Station, ved jernbaneoverskæringen. Det første stykke løber stien side om side med Svendborgbanen.

For hver 1000 meter er der opsat kilometerangivelser, således at vi hele tider bliver holdt opdaterede på, hvor langt vi er fra henholdsvis Ringe og Korinth.

Fut, fut– den lange lige sti lå foran os og forsvandt i et fjernliggende forsvindingspunkt.
Vi skulle ikke bekymre os om bakker, for det kunne togene ikke klare!

Ruten er jævn og ligetil da alle eventuelle forhindringer blev udlignet i forbindelse anlæggelsen. Togene skulle let kunne komme frem, og der blev lavet viadukt hér og en dæmning hér.

GAMLE VIADUKTER OG GODSET BOLTINGGÅRD

Allerede efter halvanden kilometer krydser tracéet et tilsyneladende lille vandløb. Men skindet bedrager; på et infoskilt læser vi at Sallinge Å er et af Fyns største vandløb, og et af Odense Å’s mange tilløb. Vandet risler sagte afsted, men selvfølgelig blev man i sin tid nødt til at bygge en dæmning, så toget kunne passere den dybe ådal.

Vi var nysgerrige og smuttede ned ad den tilgroede trappe og hen til viadukten, som er opført i både granit og teglsten. Det er smukt håndværk der holder!

Lidt længere fremme krydsede vi en rolig landevej.
Undervejs på Naturstien er der mange overskæringer, men hér kan man på højre hånd, se den hvide herregård Boltinggaard.

Godset kan spores tibage til 1500-tallet, og har i løbet af sin lange historie blandt andet været ejet af en af bagmændene i kuppet mod Struense i 1772. En historie der blev filmatiseret i filmen En kongelig affære (2012) med Mads Mikkelsen i hovedrollen.

I dag udlejes Boltinggaard til bryllupper og konferencer, samt bruges af filmhold når der optages på Fyn.

Kort efter mødte vi endnu en lille sti. Den førte os ned til et lille vandløb, der kaldes for Skovbæk Å. Nedgangen var endnu mere ufremkommelig end den foregående, men det lønnede sig at kante sig ned mellem de vildtvoksende brændenælder.
Det var umuligt at se, da vi befandt os oppe på stien, men også hér er der en smukt bygget viadukt under jernbanedæmningen.

Toget ankommer til Espe

6 kilometer efter vi forlod Ringe ankom vi til den første stationsby, Espe. Det var næsten som kom vi kørende med tog fra station til station.

Det var ikke oprindeligt tiltænkt, at Espe skulle have en rigtig station. Egentligt skulle der blot have været et trinbræt. Den gule stationsbygning blev derfor først bygget i 1883, året efter at banen åbnede. Til gengæld har bygningen fået lov at beholde sit navneskilt!

Vi slog os ned ved det hyggelige madpakkeskur og tændte primusen.
Snart efter sad vi med hver sin kop primuskaffe og guflede kanelsnegle. DSB-kaffen var der ingen der savner…

Der er infotavler der oplyser om Espes jernbanehistorie og så er der en legeplads. Det er et allertiders sted, også for børn!

Depoterne tankes helt op. Efter en kort stund var vi tilbage på sporet, Naturstien fra Ringe til Korinth. Videre frem gik det, ud mellem marker, levende hegn og højt til himlen.

VIKING OG BØRNENE I HØJRUP

4 kilometer længere fremme ankom vi til Højrup Station.

Hér er der også, som i Espe, et lille madpakkeskur med infotavler.

I Højrup har der tidligere være et vigtigt samspil mellem jernbanen og den lokale industri, i form af den markante Viking Havregrynsfabrik.

Den store, røde kolos ligger hvor sporet krydser landevejen, og er i dag lige så usikker og ustabil som dens fremtidige skæbne.

Fabrikken har i sit otium medvirket i hele to danske film: ungdomsfilmen Skyskraber (2011) og thrilleren Fri os fra det onde (2008).

Bygningen er mærkbart forfalden efter mange års tomhed og stilstand.

Anderledes sprudlende så det ud, da vi kastede et blik op ad vejen.

Glade småbørn stod i begge vejsider og viftede ivrigt med armene til alle de forbikørende biler!

Det var heldigvis ikke byens børn der var ude at lege. Det var derimod jernhårde rollinger, kreeret og placeret for gøre opmærksom på at hastigheden skal sænkes! De unger skal såmænd nok få en bilist eller to, til at lette på speederen og måske endda vinke igen med et skævt smil.
Det er en anderledes trafiksikring end man ser normalt!

Vi holdt dampen oppe og fortsatte ufortrødent videre ud i det flade landskab omkring herregården Brahetrolleborg og Jim Lyngvilds vikingehal.

Næste station: Korinth. 6 kilometer længere fremme.

Luftmeldetårnet ved Hågerup

På den næste strækning gjorde vi en kort afstikker, for at se nærmere på den helt specielle tårnkonstruktion ved Hågerup.

Tårnet, der ligger få hundrede meter fra stien, er et af Danmarks få bevarede luftmeldetårne.

Naturstien fra Ringe til Korinth

På billedet kan Luftmeldetårnet anes på bakken i det fjerne, til højre for den mindste gruppe træer. På afstand kan det godt forveksles med jægernes skydetårne, men formålet er et helt andet:

Luftmeldetårn var en del af Danmarks forsvar i perioden 1934-2004.
Luftvåbnets radarsignaler kunne ikke opfange fly, der fløj i under 200 meters højde.
Fra luftmeldetårnet registrerede luftmeldekorpset fly, der ofte bestod af kvinder, flytyper, antal og flyveretning.

Da Den Kolde Krig sluttede i 1989 var risikoen for luftangreb mindsket. Luftmeldekorpset blev nedlagt i 2004.
I dag står luftmeldetårnet i Hågerup som et minde. 

Det er tilladt at klatre op i det aftjente luftmeldetårn.
PÅ EGET ANSVAR!

Personligt, har jeg det ikke så godt med kombinationen af højder og spinkle bygningsværker. Jeg gjorde et halvhjertet forsøg.
Det stikkende brombærkrat, der voksede tæt omkring tårnets nederste del, gjorde det nærmest ufremkommeligt. Tornene hang i overalt!
Jeg valgte derfor at tro på, at udsigten fra udsigtstønden var fantastisk! Jeg forblev i sikkerhed, stående på marken!

Min makker, derimod, var mere dristig, han trodsede de tornede brombærtentakler og klatrede hurtigt højt til vejrs.
Han bekræftede at udsigten var storslået. Længe stod han og fantasi-spejdede efter koldkrigstidens fjendtlige fly.

Han tog også et foto af Naturstien fra Ringe til Korinth, der løber bag den lille sø.

JIMS RAVNSBORG, ELLER ODINS VALHAL?

Et lille stykke videre ad Naturstien blev vi med ét sat tilbage til vikingetiden. Selv på afstand var det et fantastisk syn at betragte den store vikingehal der ligger få hundrede meter fra stien, på højre hånd.
Det var som at smugkigge over hækken til selveste Valhal, Odins bolig i Asgaard.

Det er dog ikke asernes konge der bor i dette utrolige hjem, men derimod designeren og iværksætteren Jim Lyngvild, hans mand og deres store grand danois-hunde.
Få gange om året er det muligt at komme helt tæt på dette fantastiske hjem.

Huset, Ravnsborg, blev opført i 2011 af træ fra de lokale skove og træet savet på det lokale savværk i Korinth.
Der er ikke brugt af ét eneste søm til byggeriet.

FRA KLOSTER TL HERREGÅRD

Når vi kiggede fremefter, henover de flade vådenge omkring Silke Å, kunne vi se den markant knejsende Brahetrolleborg Kirke. Kirken er er sammenbygget med godset Brahetrolleborgs hovedhus.

Kirken, og den nuværende herregård, blev oprindeligt grundlagt som cistercienserkloster i 1100-tallet. Cistercienserne var kendte for at bosætte sig på vanskeligt tilgængelige områder, og netop sådan et sted fandt de i dette flade, sumpede landskab.

Munkene byggede deres første kloster på en lille holm. Klostrets latinske navn var Insula Dei, der betyder Guds Ø. Senere fik klostret et mere danskklingende navn: Holme Kloster.

Det er uklart hvor den præcise beliggenhed var for dette første kloster.
I 1200-tallet, flyttede munkene til den nuværende beliggenhed.

Brahetrolleborg anses for at være et af Nordens bedst bevarede cistercienserklostre. Klostret blev beslaglagt efter Reformationen i 1536.

Siden 1672 har herregården heddet Brahetrolleborg.

KORINTH, OG HVA’ SÅ?

På stationsarealet findes både rangerspor og en drejeskive til lokomotiv. Der er også et madpakkeskur og legeplads.

Korinth opstod i forbindelse med jernbanen og blev opkaldt efter stedets kgl. priviligerede landevejskro.

Som nævnt øverst i denne artikel er der flere tur-muligheder herfra.

 1. Vende om og gå/cykle retur til Ringe (2 x 16 km)
 2. Med cykel, er det oplagt at følge landevejen til venstre og køre i retning af den imponerende hvide Brahetrolleborg kirke. Den ligger og troner for enden af vejen.
  200 meter nede af vejen passerer man Korinth Kro, der har givet navn til byen.
  Kroen fungerer ikke længere som kro, men udlejer fine værelser til overnatning.
  Herfra videre ad cykelrute 51 i retning af Ringe. (skiltet)
 3. Tage veterantoget til Faaborg (cykler medtages gratis)
  HUSK at tjekke afgangstider! Toget kører ikke i fast rutefart!

ANTIKKENS KORINTH BLEV TIL EN FYNSK STATIONSBY

Det var fra Brahetrolleborg at grev Johan Ludwig Reventlow i 1700-tallet iværksatte en omfattende modernisering af sit bøndergods.

Blandt mange gode tiltag, mente han at det ville være gavnligt, at bønderne vidste at der var en verden udenfor deres hjemstavn.

Så alt imens Johan var igang med at reformere, gik hans hustru Sibylle arm i arm med digteren Jens Baggesen og navngav egnens jordlodder og smukke gårde. I den forbindelse blev spindeskolen, som var oprettet af den fortagesomme greve, opkaldt efter den græske havneby Korinth.

I 1801 blev bygningen solgt og ombygget til kongelig priviligeret gæstgiveri, Korinth Kro.

Da jernbanen blev anlagt, voksede en by op omkring stationen. Byen fik navn efter den gamle smukke kro, der ligger blot få minutters gang fra stationen.

KORINTH KRO – EN FUGL FØNIX?

Desværre har Korinth Kor været i forfald i mange år. Flere gange har den stået ansigt til ansigt med en nedrivning.

I allersidste splitsekund blev kroen i 2016 overtaget af lokale kræfter. I 2019 kunne de endelig åbne det nyrenoverede anneks for værelsesudlejning til overnattende gæster.

Kroen fungerer ikke pt. som kro.

Jeg var i august 2019 heldig at blive inviteret ind på et smugkig i kroens forfaldne hovedbygning.
Der var flot dækket op i restauranten i forbindelse med et særarrangement.


Ved samme lejlighed fik blev jeg præsenteret for de nye, flotte udlejningsværelser med te-køkken.

BRAHETROLLEBORG

Der er cirka 1,5 kilometer fra Korinth Station til Brahetrolleborg, der ligger for enden af landevejen.

Langs med cykelstien passerede vi en Genforeningssten og en mindestøtte for Grev Reventlow.
Overfor godset og kirken ligger den velrestaurerede vandmølle.

BRAHETROLLEBORGS KIRKE OG MUNKE

Herregården Brahetrolleborg er kendt som et epicentrum for landboreformerne i slutningen af 1700-tallet. Lensgreven Johan Ludvig Reventlow var en af de helt store foregangsmænd i forbindelse med reformer og forbedring af bøndernes vilkår.

 • Kirken er registreret som en af Danmarks 420 vejkirker, hvilket betyder at den er åben i dagstimerne. Der er flere spændende seværdigheder.
 • Thorvaldsens døbefond og anevåben.
 • “Håbet” (Fyns største kirkeskib, 3 meter)
 • Korstræet, der blev skåret på Claus Bergs værksted i Odense for over 500 år siden.

På den gamle begravelsesplads, blandt smuldrende gravstene og ældre gravminder, står nogle høje munke. De er livagtigt udskårne i elmetræer, der tidligere voksede omkring kirken.
Reformationen tog munkene, elmesygen tog elmene.

PÅ CYKEL FRA KORINTH TIL RINGE

 • Fra Brahetrolleborg: Følg cykelrute 51 via Hågerup til Espe (cirka 9km) – herfra kan man hoppe på Naturstien og køre til Ringe (6 km)
  eller:
 • Fra Brahetrolleborg: Følg cykelrute 51 til Hågerup og fortsæt lige ud ad landevejen til Højrup – herfra kan man hoppe på Naturstien og køre til Ringe (10 km)

MED VETERANTOG FRA KORINTH TIL FAABORG

På særlige dage og klokkeslet er det muligt at komme på en historisk jernbanetur mellem Faaborg og Korinth.
Turen tager blot 1/2 time, og de gamle vogne trækkes af en aldrende kendis: VLTJ-maskinen fra Olsen Banden i Jylland (1971).
VLTJ-banen (Vemb-Lemvig-Thyborøn-Jernbanen) er også kendt i Tørfisks sang af samme navn, men det er en helt anden historie…

Veteranbanen drives af frivillige, og ved den nyrestaurerede Korinth Station er det muligt at købe is, kaffe m.v. når toget ankommer. 

Undervejs med toget krydser vi vandreruten Øhavsstien, strækningen mellem Svanninge Bakker og Fjællebroen.

Rigtig god tur!

Har du lyst til at læse folderen om Naturstien fra Ringe til Korinth, kan du se den hér

Oplev flere eventyrlige vandreeventyr her

Læs om andre ture på nedlagte jernbaneliner