Odenseguide på eventyr

VI FUTTER UD AD ‘NATURSTIEN’ FRA RINGE TIL KORINTH

Vi futter 16 km ad ‘Naturstien’ fra Ringe til Korinth. Det er næsten som at opleve den gamle jernbanestrækning komme til live igen

16 km

Lige ud ad det nedlagte jernbanespor

Der er noget meditativt ved at futte ud ad et tidligere jernbanespor kilometer efter kilometer, uden tanke på vejviserpæle og anden ruteplanlægning.

Ikke dreje til højre, ikke dreje til venstre.
Lige frem ‘efter næsen’, og ingen fare for at havne på et sidespor.
Fut-fut og et pift i fløjten, så er der afgang!

Naturstien er anlagt på det nedlagte jernbanetracé fra Ringe til Korinth.

Fra Korinth er der flere muligheder
for turens videre forløb. (se senere)

Ringe-Faaborgbanen blev til natursti og veteranbane

I anden halvdel af 1800-tallet blev der bygget et omfattende net af jernbaner i Danmark, og det hele kørte på skinner når lokomotiverne futtede afsted med passagerer og gods.

Hovedlinien, der krydser Fyn fra bælt til bælt, blev indviet i 1865 og snart efter blev succesen fulgt op af en masse lokalbaner.

16 km på mindre end 2 minutter

De fynske byer blev forbundet til resten af verden med spor af jern. Der gik tog mellem alle de 8 købstader: Odense, Nyborg, Svendborg, Faaborg, Assens, Middelfart, Bogense og Kerteminde.

Togeventyret varede frem til 1960’erne hvor lokalbanerne én efter én blev nedlagt. I dag er kun Odense-Svendborgbanen i drift.

Af de øvrige er der kun minderne tilbage. Og dog. Flere af de nedlagte baner er delvist bevarede og løber gennem dejlige fynske landskaber.

Naturstien blev i 2012 indviet på det nedlagte Faaborgtracé mellem Ringe og Korinth.

  • Stien er en kombineret cykel og ridesti og man kan gå, cykle, ride, stå på rulleskøjter o.lign (knallerter er ikke tilladt)
  • Flere af de gamle skilte og spor findes stadig på strækningen.
  • Ruten egner sig perfekt til éndagstur, enten på cykel eller på gåben.

Fra Korinth til Faaborg, er skinnerne bevarede og drives i dag som veterantogsbane mellem Korinth og Faaborg

Afgang fra Ringe med kurs mod Korinth

Naturstien starter 100 meter fra Ringe Station, ved jernbaneoverskæringen. Det første stykke løber stien side om side med Svendborgbanen.

For hver 1000 meter er der opsat kilometerangivelser, således at vi hele tider bliver holdt opdateret på, hvor langt der er fra henholdsvis Ringe og Korinth.

Fut, fut– den lange lige sti ligger foran os og bliver væk i et fjernliggende forsvindingspunkt.
Vi vil hverken skulle op ad bakker eller ned i dale, for det kunne togene ikke klare!

Ruten er jævn og ligetil da alle eventuelle forhindringer blev udlignet så toget kunne komme frem! En viadukt hér, en dæmning hér.

Gamle viadukter og godset Boltinggård

Allerede efter 1,5 km krydser tracéet et tilsyneladende lille vandløb. Men skindet bedrager, på et infoskilt læser vi at Sallinge Å er et af Fyns største vandløb og et af Odense Å’s mange tilløb. Hér risler vandet stille afsted, men selvfølgelig blev man i sin tid nødt til at bygge en dæmning, så toget kunne passere den dybe ådal.

Vi er nysgerrige og smutter ned ad den tilgroede trappe og hen til viadukten som er opført i både granit og teglsten. Det er smukt håndværk der holder!

Lidt længere fremme krydser vi en rolig landevej. Undervejs på Naturstien er der mange overskæringer, men hér kan man nede til højre se den hvide herregård Boltinggaard.

Godset kan spores tibage til 1500-tallet, og har i løbet af sin lange historie blandt andet været ejet af en af bagmændene i kuppet mod Struense i 1772. En historie der blev filmatiseret i filmen En kongelig affære (2012) med Mads Mikkelsen i hovedrollen.

I dag udlejes Boltinggaard til bryllupper og konferencer, samt bruges af filmhold når der optages på Fyn.

Kort efter møder vi endnu en lille sti. Den fører os ned til et lille vandløb, der kaldes for Skovbæk Å. Nedgangen er endnu mere ufremkommeligt end den foregående, men det lønner sig at kante sig ned mellem de vildtvoksende brændenælder.
Det er umuligt at se når man befinder sig oppe på stien, men også hér er der en smukt bygget passage under jernbanedæmningen.

Toget ankommer til Espe

6 kilometer efter vi forlod Ringe ankommer vi til den første stationsby, Espe. Det er næsten som at køre tog fra station til station.

Det var oprindeligt ikke meningen, at Espe skulle have en rigtig station, men måske blot et trinbræt. Den gule stationsbygning blev derfor først bygget i 1883, året efter at banen åbnede. Til gengæld har bygningen fået lov at beholde sit navneskilt.

Vi slår os ned ved det hyggelige madpakkeskur og tænder primusen. Snart sidder vi med hver sin kop primuskaffe og gufler kanelsnegle. DSB-kaffen er der ingen der savner…

Der er infotavler der oplyser om Espes jernbanehistorie og så er der en legeplads.

Depoterne tankes helt op.
Snart er vi tilbage på sporet og ude mellem marker, levende hegn og højt til himlen.

Viking og børnene i Højrup

4 kilometer længere fremme ankommer vi til Højrup Station.

Hér er der også, som i Espe, et lille madpakkeskur med infotavler.

I Højrup har der tidligere være et vigtigt samspil mellem jernbanen og den lokale industri, i form af den markante Viking Havregrynsfabrik.

Den røde kolos ligger hvor sporet krydser landevejen, og er i dag lige så usikker og ustabil som dens fremtidige skæbne.

Fabrikken har i sit otium medvirket i hele to danske film: ungdomsfilmen Skyskraber (2011) og thrilleren Fri os fra det onde (2008).

Bygningen er mærkbart forfalden efter mange års tomhed og stilstand.

Anderledes sprudlende ser det ud, da vi kaster et blik op ad vejen. Små glade børn står helt ude i vejkanten og vifter ivrigt med armene til alle forbikørende biler.

Det er heldigvis ikke byens unger der er sat på gaden, men derimod jernhårde rollinger! De skal såmænd nok få en bilist eller to, til at lette på speederen og måske endda vinke igen med et skævt smil. Det er en anderledes trafiksikring end man ser normalt!

Vi holder dampen oppe og fortsætter ufortrødent videre ud i det flade landskab omkring herregården Brahetrolleborg.

Næste station bliver Korinth. 6 kilometer længere fremme.

Luftmeldetårnet ved Hågerup

På den næste strækning laver vi en kort afstikker for at se nærmere på en helt specielt tårnkonstruktion ved Hågerup.

Tårnet, der ligger få hundrede meter fra stien, er et af Danmarks få bevarede luftmeldetårne.

Luftmeldetårnet anes på bakken i det fjerne

På afstand kan det godt forveksles med jægernes skydetårne, men formålet er et helt andet:

Luftmeldetårn var en del af Danmarks forsvar i perioden 1934-2004, idet
luftvåbnets radarsignaler ikke kunne opfange fly, der fløj i under 200 meters højde.
Fra luftmeldetårnet registrerede luftmeldekorpset fly, flytyper, antal og flyveretning.

Da Den Kolde Krig sluttede i 1989 var risikoen for luftangreb mindsket, – og i 2004 blev Luftmeldekorpset nedlagt.
I dag står luftmeldetårnet i Hågerup som et minde. 

Det høje tårn er for højt for mig, og et stikkende brombærkrat gør det nærmest ufremkommeligt omkring den nederste del.
Jeg vælger derfor at tro på, at udsigten deroppefra er fantastisk!
Jeg behøver ikke at tjekke !!

Min makker, derimod, er mere dristig, og er højt til vejrs med et vups.
Han bekræfter at udsigten er storslået og står længe og spejder efter usynlige, fjendtlige fly.

Udsigten fra Luftmeldetårnets 2.etage

Jims Ravnsborg, eller Odins Valhal?

Et lille stykke videre ad Naturstien er vi med ét tilbage i vikingetiden. Selv på afstand er det et fantastisk syn at betragte den store vikingehal der ligger inde til høre. Det er som at smugkigge over hækken til selveste Valhal, Odins bolig i Asgaard.

Det er dog ikke asernes konge der bor i dette utrolige hjem, men derimod designeren og iværksætteren Jim Lyngvild, hans mand og deres store grand danois-hunde.

Huset, Ravnsborg, blev opført i 2011 af træ fra de lokale skove og træet savet på det lokale savværk. Der er ikke brugt af ét eneste søm til byggeriet.

Fra kloster til herregård


Det ser flot ud når man, henover flade vådenge omkring Silke Å, ser den markante Brahetrolleborg Kirke, der er sammenbygget med godsets hovedhus.

Herregården blev oprindeligt grundlagt som cistercienserkloster i 1100-tallet. Cistercienserne var kendte for at bosætte sig på vanskeligt tilgængelige områder, og netop sådan et sted fandt de i dette flade, sumpede landskab.

Munkene byggede deres første kloster på en lille holm. Klostrets latinske navn var Insula Dei, Guds Ø. Senere fik klostret et mere danskklingende navn: Holme Kloster. Det er uklart hvor den præcise beliggenhed var for dette kloster, for i 1200-tallet, flyttede munkene til den nuværende beliggenhed.

Til trods for at klostret, der blev beslaglagt efter Reformationen i 1536, siden blev både ombygget, fik nye ejere og andre navne, anses det for at være et af Nordens bedst bevarede cistercienserklostre.

Siden 1672 har herregården heddet Brahetrolleborg.

Korinth og hva’ så?

Vi har tilbagelagt 16 kilometer siden vi forlod Ringe og nu er vi ankommet til stationsbyen Korinth.

I Korinth mødes Naturstien med veterantogsbanen. Stationen er fungerende station for veteranjernbanen Faaborg-Korinth.

På stationsarealet findes både rangerspor og en drejeskive til lokomotiv. Der er også et madpakkeskur og legeplads, så man kan slappe af inden turen fortsætter

Byen opstod i forbindelse med jernbanen og blev opkaldt efter stedets kgl. priviligerede landevejskro.

Som nævnt øverst i denne artikel er der flere muligheder herfra.

  1. Vende om og gå/cykle retur, hvorefter der tikker der 32 vandrekilometer ind på dagens tur.
  2. Eller man kan, hvis man er på cykel, vælge at følge landevejen til venstre og køre i retning af den imponerende hvide Brahetrolleborg kirke, der ligger og troner for enden af vejen. 200 meter nede af vejen passerer man den gamle kro, der har givet navn til byen. Herfra videre ad cykelrute 51 i retning af Ringe.
  3. Tage veterantoget til Faaborg (cykler medtages gratis)
    HUSK at tjekke afgangstider!

Antikkens Korinth i en fynsk stationsby

Det var fra Brahetrolleborg at grev Johan Ludwig Reventlow i 1700tallet iværksatte en omfattende modernisering af sit bøndergods.

Blandt mange gode tiltag, mente han at det ville være gavnligt, at bønderne vidste at der var en verden udenfor deres hjemstavn.

Så alt imens Johan var igang med at reformere, gik hans hustru Sibylle arm i arm med digteren Jens Baggesen og navngav egnens jordlodder og smukke gårde. I den forbindelse blev spindeskolen som var oprettet af den fortagesomme greve, opkaldt efter den græske havneby Korinth.

I 1801 blev bygningen solgt og ombygget til kongelig priviligeret gæstgiveri, Korinth Kro.

Er Korinth kro en Fugl Fønix?

Senere, da jernbanen blev anlagt, blev den fremvoksende by omkring stationen opkaldt efter kroen: Korinth.

Den gamle smukke kro har været i forfald i mange år. Flere gange har den stået ansigt til ansigt med en nedrivning.

I allersidste splitsekund blev kroen i 2016 overtaget af lokale kræfter, der 3 år senere åbnede det nyrenoverede anneks for værelsesudlejning til overnattende gæster.

Kroen fungerer ikke længere som kro.

Jeg var i august 2019 heldig at blive inviteret indenfor til et smugkig i kroens forfaldne hovedbygning, samt i de fine udlejningsværelser med te-køkken.

Brahetrolleborg, kirke og herregård

Der er cirka 1,5 kilometer fra Korinth Station til Brahetrolleborg, der ligger for enden af vejen.

Langs med cykelstien står en Genforeningssten og en mindestøtte for grev Reventlow. Overfor godset og kirken ligger den restaurerede vandmølle.

Brahetrolleborg og munkene

Brahetrolleborg er kendt som herregården, hvorfra lensgreve Johan Ludvig Reventlow var en af de helt store foregangsmænd i forbindelse med landboreformerne og forbedring af bøndernes vilkår.

Kirken er registreret som en af Danmarks 420 vejkirker, hvilket betyder at den er åben i dagstimerne. Du kan blandet andet se Thorvaldsens døbefond, Fyns største kirkeskib “Håbet” (3 meter) samt korstræet der blev skåret på Claus Bergs værksted i Odense for over 500 år siden.

På den gamle begravelsesplads ved siden af kirken, blandt smuldrende gravstene og ældre gravminder, står et par gamle munke. De er livagtigt udskårne i elmetræer der tidligere voksede omkring kirken. Reformationen tog munkene, elmesygen tog elmene.

På cykel fra Korinth til Ringe

  • Fra Brahetrolleborg: Følg cykelrute 51 via Hågerup til Espe (cirka 9km) – herfra kan man hoppe på Naturstien og køre til Ringe (6 km)
  • Fra Brahetrolleborg: Følg cykelrute 51 til Hågerup og fortsæt lige ud ad landevejen til Højrup – herfra kan man hoppe på Naturstien og køre til Ringe (10 km)

Veterantoget fra Korinth til Faaborg

På særlige dage og klokkeslet er det muligt at komme på en historisk jernbanetur til Faaborg. Turen tager blot 1/2 time, og de gamle vogne trækkes af en aldrende kendis: VLTJ-maskinen fra Olsen Banden i Jylland (1971). VLTJ-banen (Vemb-Lemvig-Thyborøn-Jernbanen) er også kendt i Tørfisks sang af samme navn, men det er en helt anden historie…

Veteranbanen drives af frivillige, og ved den nyrestaurerede Korinth station er det muligt at købe is, kaffe m.v. når toget ankommer. 

Rigtig god tur!

Har du lyst til at læse folderen om Naturstien, kan du se den hér

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *